Millennials CSR Committee2

屈臣氏集團千禧世代企業社會責任委員會成員前往泰國美索參與Give a Smile笑亮童心醫療行動,擔任不同的義工崗位,為唇顎裂患者帶來歡笑 [/caption]

Image00003ICI 1 300x200 Millennials CSR Committee2

Berna Yilmaz (左) 於醫院病房與唇顎裂兒童玩耍,讓他們在手術前放鬆心情

Image00005ICI 1 300x200 Millennials CSR Committee2

楊熙頤(右一)與唇顎裂兒童及其家人交流,為他們送上填色冊和祝福

Image00001ICI 1 300x200 Millennials CSR Committee2

Peeraya Polnikorngit (右) 嘗試幫助兒童舒緩身處陌生的環境的緊張心情

Image00004ICI 1 300x200 Millennials CSR Committee2

Iryna Danevich (右) 於行動中為唇顎裂患者的家人送上禮物包