Superdrug 為市民接種超過210,000劑疫苗

Superdrug 為市民接種超過210,000劑疫苗

2022年 1月 19日 星期三 Superdrug全部品牌全部市場愛爾蘭歐洲英國

Superdrug加入新冠疫苗接種計劃已經一年了,Guildford店成為第一間向公眾提供疫苗接種服務的高街藥房。在Superdrug保健團隊和280名受過訓練的前線同事努力下,Superdrug在過去一年於英格蘭、蘇格蘭和北愛爾蘭27家店舖為市民接種了超過210,000 劑疫苗。